Na tejto stránke by sme chceli prezentovať gospelových interpretov a kapely, ktoré nie sú príliš známe a ktoré nedostávajú toľko priestoru v médiách alebo na rôznych gospelových festivaloch, koľko by si možno sami želali. Formou našej Gospelparády sa možno viac dostanú do povedomia poslucháča.

Na Slovensku pravdaže sú kvalitní interpreti gospelovej hudby. Chýba však väčšia, zdravá konkurencia.

Definícia Gospel Music Association z júla 1998 hovorí jednoznačne:

"Gospel music je hudba akéhokoľvek štýlu, ktorej text je: podstatným spôsobom založený na historickej, ortodoxnej pravde obsiahnutej, alebo odvodenej zo Svätého písma; a, alebo vyjadrením chvály Boha, alebo Jeho diela; b, alebo svedectvom vzťahu k Bohu cez Krista; c, alebo jasne vychádzajúci z kresťanského svetonázoru."

Preto vyzývame všetkých gospelových interpetov, neváhajte a pošlite nám skladbu vo formáte mp3 na adresu gosamka@gmail.com. Pošlite aj text súťažnej skladby. Napíšte pár riadkov o sebe, uveďte adresu Vašej internetovej stránky a uveďte prehlásenie, že súhlasíte s uverejnením Vašej skladby na našej stránke.

Pravidlá GosAmKy

 1. Do GosAmKy môže poslať pieseň vo formáte mp3 každý gospelový interpret alebo kapela, kvalita nahrávky nie je podstatná.
 2. Po zaslaní a zverejnení piesne interpret súhlasí s tým, že bude evidovaný v archíve, teda nemôže byť vymazaný z evidencie.
 3. Po vypadnutí z GosAmKy može byť daný interpret alebo kapela znova zaradený ako novinka, najskôr však nasledujúce kolo a s inou súťažnou piesňou. Interpret bude zaradený do poradovníka.
 4. Interpret alebo kapela má právo požiadať o výmenu súťažnej piesne. Táto výmena bude zrealizovaná v najbližšom kole po zaslaní súťažnej piesne. Ak súťažná pieseň v danom kole vypadne, nebude vymenená.
 5. Pri zhode bodov na posledných miestach v rebríku GosAmKy vypadáva interpret, ktorý v GosAmKe účinkuje dlhšie. Pri zhode bodov na prvých miestach v rebríku GosAmKy víťazí interpret, ktorý v GosAmKe účinkuje kratšie.
 6. Pri hlasovaní sa započítava iba jedno hlasovanie od daného hlasujúceho a to posledné, ktoré pošle. Nehlasujte viackrát!
 7. Pri hlasovaní sa započívava iba hlasovanie, v ktorom je riadne vyplnené aspoň meno, email a mesto.
 8. Hlasovanie je platné iba z našej stránky, z formulára určeného pre tento účel.
 9. Hromadné hlasovania nebudú uznané - viacero hlasov z jedného PC v priebehu niekoľkých minút.
 10. Pieseň od kapely môže byť od 13.3.2006 v rebríku najviac 10 kôl + jedno kolo ako novinka.
 11. V rebríku môže mať interpret v danom kole len jednu pieseň. Tá musí byť z vlastnej dielne, teda nie prebratá.