235. kolo (ďalšie kolo 06.02.2012)
 Body Interpret
Skladba
VypočuťPočet
kôl
FórumĎalšie
123 ADAM
Okná láske dokorán
7(1)>>
215 Nona
Múdrosť
7(1)>>
312 Daniel Kostka a Lucia Štecová
Krajina piesní
10(2)>>
411 N.D.E.
Láska, radost a pokoj
10(4)>>
510 Nie Náhodou
Nádherný Boh
10(0)>>
67 Jolana Vavřinová
Ďeťátko
7(1)>>
75 Hrieshnick
Líšky
9(1)>>
84 Talitha
Talitha
5(0)>>
92 Nota eL
Môj anjel
6(0)>>
O0 Imrich Šebo
Tvoje oko stále bdie
2(3)>>
N- Michael Pekarek
Krič!
7(4)>>
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku, MICHAL PEKÁREK. Vypadáva IMRICH ŠEBO, ktorý získal najmenej bodov. V ďalšom kole sa stretneme o 2 týždne 06.02.2012.

ROZHOVOR s MICHALOM PEKÁREKOM

MichalPekarek.jpg
Zdravím. Stručne pár vetami predstav vašu kapelu (odkiaľ ste, aký štýl hráte, zostava kapely ...).

Som z Púchova a kapelu tvorím zatiaľ ja sám (i keď, momentálne nacvičujeme piesne na prvý koncert so zatiaľ improvizovanou zostavou a uvidíme, čo z toho bude). Teda hrám a programujem všetko, čo sa počuje na nahrávkach. Štýlovo sa snažím príliš neohraničovať – chcem chváliť Boha a vyjadrovať to piesňami. Najsilnejší vplyv budú ale pravdepodobne pop, rock a electronica.

Obzrime sa trochu za rokom 2011, aký bol? Čo vám dal a čo vzal?

Rok 2011 bol fantastický. Ďalší rok vo vzťahu s Ježišom, neviem si predstaviť lepší stav ľudskej duše, ako byť spasený – nič mi nechýba k radosti. Čo sa týka hudby, bol to čas mojich prvých zverejnených demo nahrávok. I keď to zatiaľ nie je tam s nahrávkami, kde túžim, aby to bolo, je to začiatok – podstatne lepšie ako nič. Čo sa týka negatív si teraz nespomeniem, snáď občasné problémy s biznisom, ale aj to sa stáva minulosťou...

Ktoré z koncertov, ktoré ste odohrali, vám najviac utkveli v pamäti?

Hm, tak v minulosti ich bolo celkom dosť s rôznymi zoskupeniami, ale nevedel by som vybrať, ktorý je pre mňa výnimočný. Teraz sa veľmi teším na práve pripravovaný koncert, ktorý bude niekedy vo februáry alebo marci v kresťanskom centre Agape v Púchove.

Keby ste dostali 3 ponuky – viesť chvály, účinkovať na kresťanskom festivale a účinkovať na ‘svetskom‘ festivale, ktorá z týchto ponúk by bola pre vás najlákavejšia? Čo vnímate ako plusy a mínusy každej z týchto troch typov akcií?

Ťažká otázka, každá z nich má svoje pozitíva, takže najradšej všetky tri! Ak by som si musel vyslovene vybrať, pravdepodobne by som volil svetský festival. Ľudia potrebujú počuť evanjelium, nechcel by som si nechať ujsť takú príležitosť. Čo sa týka chvál v zbore alebo na festivale – chvály milujem, negatíva nevidím.

Aké nahrávky ste doteraz urobili? Máte ukážky svojej tvorby na webe?

Demo nahrávky sa pomaly objavujú na http://pekarek.sk/hudba . V blízkej dobe plánujem zverejniť ďalšie piesne.

Prečo hráte práve kresťanskú hudbu?

Pretože ma Boh miloval prvý a to pôsobí, že teraz milujem ja Jeho. Keď som bol mladší, hrával som na rôznych vystúpeniach svetskú hudbu. Po mojom obrátení som jednoducho nemohol pokračovať. Vnímal som, že slová tých piesní nie sú v súlade s Božím Slovom a Duchom. Nemal som v tom pokoj. Začal som teda hrávať chvály a zostalo to tak až do dnes.

Myslíte si, že kresťanská kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Dobrá otázka. Osobne nechcem súdiť v tejto oblasti nikoho, necítim sa na to. Som však toho názoru, že ak niečo bije v mojom srdci a myslím na to každý deň a noc, prejaví sa to v mojom živote, správaní a aj textoch. Pre mňa osobne je to skôr otázka: „Ako by som mohol nechváliť Boha? Prečo by som mal spievať o niečom inom?“. Keď spievam o iných veciach, cítim vo vnúti prázdnotu. Jednoducho nemôžem.

O čom je text piesne, ktorú ste poslali? Čo motivovalo autora práve k tejto téme?

Je to hlavne pieseň o radosti z Krista a z možnosti ho chváliť. Vidím ju možno ako pieseň na nedeľu ráno, ktorá povzbudzuje do chvál, volá zapojiť sa, nebyť ticho („Krič! Jasaj!“). Na motiváciu si už žiaľ nespomínam, väčšina mojich piesní vzniká na stíšení z toho, čo práve prežívam s Duchom Svätým.

Myslíte si, že kresťanská scéna zaostáva v kvalite za profánnou (svetskou)?

Myslím, že kresťanská scéna má iné ciele ako svetská, meradlá úspechu sú teda odlišné. Priznám sa ale, že som dosť sklamaný, keď vidím, že ľudia, ktorí slúžia v oblasti chvál si nenachádzajú čas cvičiť na svoj nástroj a rásť v tejto oblasti. Je to až priorita číslo X, za školou, kamarátmi, počítačom, pohodlím, inými koníčkami... Je mi z toho do plaču, pretože ten deficit zápalu a tým pádom aj kvality a „originality“ je potom zreteľný na chválach/vystúpení a sám seba sa pýtam, či je toto to, čo Boh naplánoval pre svoje chvály, či je toto to „pravé orechové“, plnosť jeho chvál.

Má podľa vás šancu kresťanská kapela osloviť neveriacich ľudí? Ak áno, ako?

V tejto oblasti ma oslovujú napríklad Christafari. Dávnejšie som čítal jeden príbeh, v ktorom písali, ako hrali na svetskom festivale, kázali evanjelium a obrátili sa 2 ľudia, ktorí aj boli hneď na mieste pokrstení. Podľa mňa je kľúčové hovoriť Slovo, kázať. To je Boží nástroj pre spasenie neveriacich. Duch Svätý potvrdzuje Jeho Slovo a môže dojsť k spaseniu.

Hrávate aj na ‚svetských‘ koncertoch? (Teda nie kresťanských akciách)

Ešte nie.

Toto je 5 slovenských kresťanských kapiel, rôznych štýlov. Ku každej napíšte niekoľko viet, ktoré podľa vás danú kapelu najlepšie vystihujú (môžete uviesť plusy aj mínusy): LÁMAČSKÉ CHVÁLY, CUKOR A SOĽ, SALEZIÁNI, N.D.E., REGIMENT.

Väčšinu síce poznám, netrúfam si však kritizovať alebo hodnotiť ani jednu z nich.

Ako by ste postupovali (a možno sa vám to už stalo), ak člen kapely zakolíše vo viere, proste ak má obdobie pádov?

Hm, toto som už pri rôznych príležitostiach zažil a myslím, že treba ku každému prípadu pristupovať individuálne. V niektorých prípadoch treba byť trpezlivý, láskavý a tolerantný, inokedy je čas povedať „dosť“.

Aká je vaša rada pre mladého človeka, bojujúceho s hriechom? Môže to byť drogová závislosť, alkohol, sebaukájanie či iné bežné problémy...

Zobrať vážne verš „Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela.“ (Gal. 5,16). Kľúčovou je veta choďte Duchom. Potom automaticky nevykonám žiadosti tela. K chodeniu Duchom potrebujem žiť v pravde Božieho Slova, plne mu veriť, očisťovať sa od hriechu a žiť v aktívnom spoločenstve s Duchom Svätým – teda venovať mu dostatok času , hľadať ho a nezarmucovať. Je to ťažké vtesnať do pár viet, ale Biblia hovorí, že už nie sme otrokmi hriechu. Prijmite to vo viere a budujte vzťah s Duchom Svätým a prinesie to ovocie (hovorím zo svojej skúsenosti).

Myslíte si, že existuje hranica, nazvime to ‚morálky‘, ktorú muzikant – kresťan nesmie prekročiť?

Biblia definuje ako hranicu hriech. Ak „chválič“ žije v hriechu, treba s tým niečo robiť.

Čo robíte, keď vás láka hriech?

Modlím sa, zámerne mením myšlienky a snažím sa uniknúť tomu, cez čo pokušenie prichádza. Napr. ak vidím na internete nevhodný obrázok (napr. reklamu) pri článku, ktorý má inak neutrálny obsah, radšej nečítam článok a zatvorím ho, ako riskovať, že ma obrázok nakoniec upúta a začnem sa pomaly „viesť“ do hriechu.

Čo pre vás znamená viera v Boha?

Zmysel ľudského života. To, prečo sme boli stvorení.

Ako si predstavujete nebo?

Ako zlaté mesto, nepotrebujúce slnko, lebo ho napĺňa svetlom Boh. Miesto, kde nebude smútok a bolesť, ale radosť. Mesto, kde budeme uctievať Boha a žiť v srdečnej intimite s Ním. Jeho láska bude napĺňať každý kút, každý milimeter toho mesta a hriech už viac nebude. Dokonalá radosť na veky vekov.

Čo chcete v hudbe dosiahnuť?

Rozhodne naplniť Božiu vôľu. Chcem byť natoľko pokorný, aby som nemal svoje vlastné ambície, ale slúžil Pánovi. Často sa za túto oblasť modlím, pretože viem, že akonáhle začína dominovať moje „ja“ a jeho túžby, strácam schopnosť vnímať Boha a nemôže cezo mňa pôsobíť v plnosti Jeho Duch.

Kde vás môžu vidieť a počuť vaši fanúšikovia v blízkej budúcnosti?

Na spomínanom koncerte v Púchove. Určite ste srdečne pozvaní, dátum ešte upresním na http://pekarek.sk/hudba.

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.