201. kolo (ďalšie kolo 07.06.2010)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku - JANU DEBNÁROVÚ a vypadávajú THE GOD'S INSTRUMENTS, ktorí od vás dostali najmenší počet bodov. V ďalšom kole sa stretneme o 2 týždne 07.06.2010.

ROZHOVOR s JANOU DEBNÁROVOU

JanaDebnarova.jpg
Ahoj Jana, stručne sa pár vetami predstav (odkiaľ si, aký štýl hráš, zostava kapely ...).

Svoju vlastnú kapelu nemám, spievam však v zbore "Svetlo", taktiež chodím spievať na adorácie.

Koľko koncertov si už odohrala?

So zborom hrávame od januára každú sobotu večer na sv. omšiach, na adoráciách hrávame každý štvrtok.

Prečo hráš práve kresťanskú hudbu?

Chcem tým vyjadriť úctu k hlavnému prikázaniu - robím to spôsobom, ktorý mi je najbližší - hudbou.

Myslíš si, že kresťanská kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Podľa mňa je to voľba toho, kto pieseň skladá - jej autora. Myslím si však, že to vždy tak byť nemusí.

Čo tvorí základ tvojich textov? O čom najradšej spievaš?

Najradšej spievam o láske, živote, priateľstve, no aj o smútku.

Má podľa teba šancu kresťanská kapela osloviť neveriacich ľudí? Ak áno, ako?

Ak kapela hrá hudbu, ktorá teraz "letí", určite môže osloviť aj štýlom (napr. rock). Nikdy však nevieme, kto piesne tejto kapely práve počúva, a konkrétne čo na tej piesni ho oslovilo, či už je to melódia, alebo jej text (alebo len jeho časť). Preto si myslím, že kresťanská kapela má veľkú šancu osloviť aj neveriacich ľudí.

Čo pre teba znamená viera v Boha?

Viera je to jediné, čo mi nikdy nikto nemôže vziať, viera v živého Boha je zmyslom môjho života!

Čo chceš v hudbe dosiahnuť?

Nepotrebujem úspech, chcem však vyjadriť, čo naozaj cítim, lebo verím, že "hudba" dokáže povedať omnoho viac, ako slová...

Ktoré kresťanské kapely sa ti páčia?

Sú kapely, ktorých piesne sa mi páčia všetky. Sú kapely, kde ma osloví jedna-dve piesne.

O čom je text piesne, ktorú si poslala? Čo ťa motivovalo práve k tejto téme?

Pieseň vyjadruje schopnosť človeka darovať sa druhým, povzbudzuje ich k tomu, aby mali otvorené srdcia pre lásku. Ak jej nemáme dosť, nie je to preto, že by nám nebola ponúknutá, ale je to preto, že máme uzavreté srdce, neschopné ju prijať.

Keby si dostala 3 ponuky – viesť chvály, účinkovať na kresťanskom festivale a účinkovať na “svetskom” festivale, ktorá z týchto ponúk by bola pre teba najlákavejšia? Čo vnímaš ako plusy a mínusy každej z týchto troch typov akcií?

Určite je to krásny pocit, keď stojíte na pódiu a spievate pieseň, ktorú poznajú všetci fanúšikovia a spievajú ju spolu s Vami. Keby som si mohla vybrať, dala by som prednosť chválam.

Nedávno prebiehala súťaž Eurosong 2010. Sledovala si ju? Bol tam niekto, kto vás oslovil?

Veľmi sa mi páči pieseň Horehronie od Kristíny, pretože tam vyjadruje svoju lásku k Slovensku. Anjelský part, ktorý spieva pani Servická je nádhernou oslavou Boha. V takýchto piesňach je to veľmi vzácne.

Myslíš si, že kresťanská scéna zaostáva v kvalite za profánnou (svetskou)?

Určite nie.

Aká je tvoja rada pre mladého človeka, bojujúceho s hriechom? Môže to byť drogová závislosť, alkohol, sebaukájanie či iné bežné problémy...

Nič tak nepomôže, ako modlitba. Keby som mala možnosť stretnúť sa s takýmto človekom, nič by som mu nevyčítala, ale snažila by som sa mu pomôcť. Rozprávala by som mu o Ježišovom utrpení a oslobodení od hriechu. Nie jeden či dvakrát, ale neustále, kým by som na to mala sily.

Myslíš si, že existuje hranica, nazvime to „morálky“, ktorú muzikant – kresťan nesmie prekročiť?

Myslím si, že hranica existuje. Žiadne vulgarizmy či iné nevhodné prejavy sa v piesňach jednoducho nemôžu vyskytovať.

Čo robíš, keď ťa láka hriech?

Keď som v pokušení, predstavujem si, že pri mne stojí Panna Mária a sleduje, čo robím...

Ako si predstavuješ nebo? Tešíš sa tam?

Nebo je stav duše. Mám tam svojich blízkych a veľmi sa tam teším. Prajem Požehnaný deň! :-)

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.