198. kolo (ďalšie kolo 26.04.2010)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku - THE GOD'S INSTRUMENTS a vypadáva BAZILEA, ktorá prekročila limit 10 kôl. V ďalšom kole sa stretneme o 2 týždne 26.04.2010.

ROZHOVOR s kapelou THE GOD'S INSTRUMENTS

TheGodsInstruments.jpg
Stručne pár vetami predstav vašu kapelu (odkiaľ ste, aký štýl hráte, zostava kapely ...).

Skupina The God`s Instruments z Bratislavy a blízkeho okolia je v prvom rade skupinou dobrých priateľov, ktorých však okrem priateľstva a hudobnej vášne spája tiež viera, čo sa snažíme dávať najavo aj prostredníctvom hudby. Našu zostavu tvoria mužský a ženský vokál, elektrická gitara, akustická gitara, bicie, perkusie, akordeón a klávesy. Štýlovo je ťažké nás niekam jednoznačne zaradiť, nakoľko náš repertoár je žánrovo veľmi pestrý. Ťažisko našej tvorby tvoria zrejme skladby v štýle chanson a latino, ale hráme taktiež blues, pop rock a iné štýly.

Koľko koncertov ste už odohrali?

Presný počet si už ťažko spomeniem, nakoľko fungujeme už pomerne dlho, ale nebolo ich príliš veľa. Dá sa povedať, že hrávame dosť zriedka, vzhľadom na značne obmedzené časové možnosti niektorých našich členov. Taktiež je dôležité spomenúť, že počas našej existencie sme sa zameriavali hlavne na doprevádzanie mládežníckych omší v Bratislave a blízkom okolí. Na skutočnom pódiu sme si zahrali iba na festivale Semfest minulé leto.

Ktoré z koncertov vám najviac utkveli v pamäti?

Mne osobne asi najvac utkvelo v pamäti práve výstúpenie na spomínanom festivale Semfest.

Aké nahrávky ste doteraz urobili?

Doposiaľ sme nahrali niekoľko demo ukážok našich piesní, ktoré je možné vypočuť si na našej internetovej stránke. Jedná sa buď o live – záznamy, alebo ukážky, ktoré sme sa v rámci našich možností pokúsili nahrať v domácich podmienkach. V profesionálnych štúdiových podmienkach sme zatiaľ nenahrávali.

Ktoré piesne sú poslucháčmi na koncertoch najviac žiadané?

Našich poslucháčov by som podľa ohlasov mohol zrejme rozdeliť do dvoch kategórií. Prvú tvoria poslucháči, ktorí sa zameriavajú na hudobnú stránku piesní; u tejto kategórie je zrejme najžiadanejšia naša netradičná aranžérska úprava kresťanského tradicionálu “Majster môj”. Druhú skupinu tvoria poslucháči, ktorí venujú pozornosť hlavne významovej stránke textov. Z tohto hľadiska máme najväčšie ohlasy asi na skladby “Bartimej” a “Bezbranní vo vojne bez zbraní”.

Prečo hráte práve kresťanskú hudbu?

Pretože si myslíme, že hudba nieje iba akýmsi esteticko-umeleckým doplnkom bežného života, ale nevyhnutne nesie (bez ohľadu na štýl a kategóriu) nejaké posolstvo. Posolstvo, ktoré môže človek ponúknuť, musí korešpondovať s jeho svetonázorom, inak by bolo len pretvárkou. Keďže som veriaci kresťan, neviem si osobne predstaviť, akú inú myšlienku by sme mohli našou hudbou ponúknuť (ak samozrejme nechceme spievať o matematike, fyzike a informatike). Kedysi dávno som hral aj inú hudbu a netvrdím, že to bolo zlé, ale chýbal tomu jeden rozmer – ten myšlienkový.

Myslíte si, že kresťanská kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Nemyslím si, že musí mať nutne texty hovoriace o Bohu a o viere, ale je jasné, že musia byť v súlade s Kristovým učením, ak sa chce kapela považovať za kresťanskú.

Čo tvorí základ vašich textov? O čom najradšej spievate?

Základ našich textov tvoria myšlienky vychádzajúce z kresťanského svetonázoru, pričom okrem osobných svedectiev vyplývajúcich zo životných situácií sa nevyhýbame v našich textoch ani pálčivým morálno-spoločenským témam.

Má podľa vás šancu kresťanská kapela osloviť neveriacich ľudí? Ak áno, ako?

Určite má, ale jej pozícia je vzhľadom na predsudky, ktoré sa s kresťanskou scénou spájajú, značne sťažená. Z tohto dôvodu sa mnoho myšlienok,ktoré by mohli osloviť aj širšiu skupinu neveriacich ľudí, k tomuto publiku jednoducho nedostane. Preto držím palce všetkým kresťanským umelcom, ktorí sa pokúšajú prekliesniť si cestu aj na profánnu hudobnú scénu (napr. v rámci niektorých prestížnych hudobných súťaží), a aj keď sa môže zdať, že záujem svetského publika je voči nim rezervovaný, mnoho ľudí môže práve ich príklad osloviť.

Hrávate aj na "svetských" koncertoch? Teda nie kresťanských akciách.

Zatiaľ sme nehrali, ale určite sa tomu nevyhýbame. Žiaľ, stretli sme sa už aj s vyššie spomínanými predsudkami. Stalo sa nám napríklad, že sme mali vystúpiť na jednom “svetskom” podujatí, keď sa však organizátori dozvedeli o kresťanskom zameraní našej kapely, bez toho, žeby počuli jedinú našu pieseň alebo text, bolo nám naznačené, že tento typ hudby nie je vhodný pre dané podujatie (paradoxne sa jednalo o Vianočné podujatie).

Čo pre vás znamená viera v Boha?

Čo sa týka kapely, tak viera v Boha je to, vďaka čomu vlastne existuje. Ak túto otázku vztiahneme na jednotlivých členov, tak viera v Boha je to, vďaka čomu sme, akí sme. Bez viery by sme boli inými ľuďmi.

Čo chcete v hudbe dosiahnuť?

Myslím, že v našej kapele sa otázkou našich ambicií príliš nezaťažujeme. Hudbu robíme radi a snažíme sa robiť ju najlepšie, ako vieme. Ak sa naša hudba bude ľuďom páčiť a mi budeme hrávať častejšie, budeme veľmi radi. Ak však nie, rozhodne z toho nebudeme sklamaní.

Ktoré kresťanské kapely sa vám páčia?

Nemožem sa vyjadrovať za ostatných členov, ale osobne sa mi páči veľa kresťanských kapiel, či už slovenských, alebo zahraničných. Zo slovenských kapiel by som nechcel menovať konkrétne, pretože tu nemôžem vymenovať všetky. Zo svetovej gospelovej scény majú u mňa rozhodne popredné miesto Eva Cassidy a Marianne Aya Omac.

Kde vás môžu vidieť a počuť vaši fanúšikovia v blízkej budúcnosti?

Najbližšie nás budú môcť fanúšikovia počuť a vidieť pravdepodobne 24. apríla v rámci Tvorivého večera v areály Evanjelického Domu Starostlivosti v Bratislave, taktiež by sme mali hrať vystúpenie na festivale Semfest v Záriečí 11. júla. O ďalších termínoch budeme priebežne informovať na našej internetovej stránke.

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.