193. kolo (ďalšie kolo 08.02.2010)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku, je to kapela N.D.E., vypadáva AGATANGEL. V ďalšom kole sa stretneme 08.02.2010.

ROZHOVOR s Adamom a Johnym z kapely N.D.E.

NDE2.jpg
Zdravím ťa Adam. Aký bol pre N.D.E. rok 2009?

Ahoj. Ťažko sa mi to hodnotí – zo začiatku roka to s vystupovaním N.D.E. vyzeralo nádejne, myslel som, že príde mnoho pozvánok na rôzne koncerty a festivaly. Skúšali sme osloviť ľudí aj mimo gospelových akcií (Poprad, Stará Turá, Gabčíkovo), ale mal som pocit, že ľudia v týchto kluboch nerozumeli posolstvu našich piesní. Ostatné akcie by som hodnotil skôr pozitívne – dôležité je to, že sme sa snažili poučiť z predchádzajúcich a aj súčasných nedostatkov a postupne sme ich eliminovali. Začiatkom roka sme nahrali v štúdiu piesne Armagedon a Betlehemská hviezda. Zatiaľ sú umiestnené len na našej webovej stránke, časom sa snáď objavia aj na CD. Počas roka prišlo k zmene personálneho obsadenia kapely – v kapele už nie sú Dominika a Dodo - čiže účinkujeme už len ako trojčlenná zostava. Vlado vymenil gitaru za basgitaru a ochotne prevzal aj úlohu speváka. Z tohto dôvodu bolo potrebné v niektorých piesňach upraviť gitarové aranžmány len pre jednu gitaru. Koncom roka sme v novej zostave nahrali pieseň Zrážka so svetom, s ktorou sme sa snažili zaradiť do súťaže Eurovision Song Contest 2010 – žiaľ neúspešne. Oproti minulému roku sme očividne menej koncertovali, dúfam len, že to neznamená začiatok nejakej stagnácie kapely.
Johny: Zažili sme v ňom úpravy zostavy čo sa určite prejavilo na celkovom vystupovaní, bolo potrebné si zvyknúť na to že účinkujeme len v trojici na druhej strane má to aj určité výhody. V tomto roku sme absolvovali letné festivaly Campfest a Verím Pane čo bola pre mňa osobne super skúsenosť vzhľadom na to že ešte nie som s kapelou extrémne dlho.

Prichádzate s piesňou „Zrážka so svetom“. Zráža sa kapela N.D.E. so svetom pravidelne?

Áno. Každý jeden človek sa neustále zráža so svetom. Je len potrebné nájsť správny spôsob, ako chápať prekážky v živote. Buď im človek podľahne a už sa neposunie ďalej alebo len spadne, pozviecha sa a znova vykročí vpred. N.D.E sa zatiaľ sa snaží kráčať vpred aj napriek mnohým prekážkam.
Johny: Osobne to nepociťujem ale určite sa za tieto zrážky dajú považovať kritiky textov kvality hudby a podobne.

Čo tvorí základ vašich textov, ktorú tému máte najradšej?

Naše texty sú rôznorodé, vyjadrujú postoj k našej viere, k spoločnosti, k neprávostiam vo svete, k veciam patriacim k životu. Tému textov by som nezoraďoval podľa obľúbenosti, skôr to závisí od nápadu Vlada, ktorý je zatiaľ jediným textárom v kapele. My ostatní len vyjadríme názor, či sa nám text páči a sme ochotní ho prezentovať pred verejnosťou.

Keby ste ako kapela dostali 3 ponuky – viesť chvály, účinkovať na kresťanskom festivale a účinkovať na “svetskom” festivale, ktorá z týchto ponúk by bola pre vás najlákavejšia? Čo vnímate ako plusy a mínusy každej z týchto troch typov akcií?

Veľmi ťažká otázka... U každého typu akcie je potrebné, aby bola kapela s ňou stotožnená a mala záujem o naplnenie cieľa tejto akcie. Rovnako v kapele musí byť líder, ktorý určuje smer na dosiahnutie tohto cieľa. U chvál je potrebná duchovná sila a otvorenosť, život vedúceho chvál podľa viery, kvalitný oslovujúci prejav. V prípade kresťanského festivalu sa od kapely očakáva život podľa učenia Cirkvi, texty, ktoré napĺňajú a formujú človeka. Problémom u kresťanských akcií je väčšinou nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie vstupných nákladov organizátora a účinkujúcich. U svetskej akcie sa vyžaduje zaujatie poslucháča akýmkoľvek spôsobom. U všetkých troch typov akcií je však potrebný kvalitný hudobný prednes. Samozrejme, z kresťanského hľadiska je najlepšie osloviť ľudí, ktorí s vierou neprišli do kontaktu alebo nenašli zmysel života. Toto je možné najmä na svetských akciách, avšak treba rátať s odmietnutím, v horšom prípade zosmiešnením účinkujúcich. Ja osobne som si obľúbil kresťanské festivaly, na ktorých každá kapela nesie so sebou časť posolstva, ktoré si divák postupne môže pospájať do jedného celku. Myslím, že aj ostatným členom tento typ akcií vyhovuje.

Ešte stále vás nezaujíma najnovší módny image a najnovšie hudobné trendy?

Nie je pravda, že nás nezaujímajú aktuálne módne a hudobné trendy. Nemusíme sa však nechať riadiť niečím, s čím nie sme stotožnení a v čom sa necítime pohodlne.
Johny: Myslím že to nie je tak že by nás tieto veci nezaujimali ale v hudbe ich neodrážame.

Ktoré slovenské kapely sa vám páčia a prečo?

Richard Čanaky & FBI :) – časť N.D.E. účinkuje ako Rišova doprovodná kapela, v kapele vládne súdržnosť a silné priateľstvo. Veľa ostatných gospelových kapiel: The Elements, Christallinus, Nona, Timothy, Tretí deň – sú to ľudia z brandže, každá kapela má piesne, ktoré nás niečím zaujali. Team – veľmi kvalitný vokálny aj inštrumentálny prednes, dobré texty. Gladiator – chytľavé rockové motívy, taktiež texty.

Ako vyzerá skúška (nácvik) kapely N.D.E.?

Podanie rúk na privítanie, počas rozbaľovania aparatúry preberieme novinky, prípadne problémy nejakého člena kapely – skrátka pokecáme o všetkom. Potom nasleduje prehratie niektorých piesní repertoáru, nacvičenie novej alebo úprava aranžmánov staršej piesne. Na konci skúšky znova podebatíme na rôzne témy, ak je v pláne nejaký koncert, dohodneme si podrobnosti a potom sa podaním rúk rozlúčime a rozídeme. Podľa mňa to u väčšiny kapiel funguje podobne.
Johny: Zväčša začneme modlitbou potom nasleduje krátka improvizácia a potom s prestávkami prehranie celého playlistu.

Čo robíš, keď ťa láka hriech? Ako bojuješ voči pokušeniam?

Bohužiaľ, hriech ma obvykle neláka, ale rovno prepadne. Občas podľahnem, potom si uvedomím, čo som urobil, oľutujem to a snažím sa z toho poučiť. Ak prichádza pokušenie pomaly, vopred rozmýšľam nad následkami a prosím Boha o pomoc – vtedy je úspešnosť odolania veľmi vysoká.
Johny: Modlitbou alebo zmenením momentálnej činnosti.

Adam, ako by si postupoval, ak člen kapely zakolíše vo viere, proste ak má dlhšie obdobie pádov? Myslíš si, že existuje hranica - nazvime to „morálky“, ktorú muzikant – kresťan nesmie prekročiť?

Určite by malo byť v kapele jasné, kde sú postavené mantinely – odkiaľ a kam je možný pohyb. Chápem aj krátkodobé prekročenie tohto mantinelu (kto z nás je bez hriechu?), dôležité je ale vidieť snahu vrátiť sa späť a znova dodržiavať pravidlá. Ak by som videl spoluhráča, ako sústavne prekračuje určené hranice, snažil by som sa s ním v súkromí pozhovárať a vysvetliť mu, že jeho správanie je prekážkou pre dosiahnutie vytýčených cieľov a môže mať nežiadúce následky pre celkový imidž kapely. V prípade, že by svoje správanie nechcel ani po tomto rozhovore zmeniť, pravdepodobne by som bol nútený spoluprácu s ním ukončiť. Je to rovnako ako v zamestnaní: Môžeš pracovať a byť odmeňovaný, pokiaľ dodržiavaš stanovené pravidlá. Ak nie, nasleduje výpoveď.

Ako si predstavuješ nebo? Tešíš sa tam?

V jednej knihe, ktorej autorka prežila klinickú smrť, som sa dočítal, že nebo vyzerá ako nádherná záhrada s jazerom. Vraj pozemská krása a farebnosť nie sú ničím oproti tej nebeskej. Nemám dôvod tomu neveriť, pretože nebo je určite veľmi krásne a pravdepodobne autorkine slová najlepšie vystihovali jeho vzhľad. Skôr ma neustále ťaží otázka, či sa Boh raz nado mnou zmiluje a aj napriek všetkým hriechom, ktoré som kedy vykonal, ma k sebe povolá...
Johny: Ako stav absolútnej lásky, áno teším aj keď si to neviem celkom predstaviť.

Prezraď nám plány N.D.E. do roku 2010.

Chceli by sme napredovať, hlavne čo sa týka spoločnej zohranosti, kvality hry a verbálneho prejavu na rôznych podujatiach. Budeme sa snažiť prijať čo najviac ponúk od organizátorov týchto podujatí – dúfam, že nejaké prídu. Rovnako by sme chceli nahrať ďalšie piesne z nášho repertoáru a vydať nové CD. Až na konci roka uvidíme, aká je v skutočnosti Božia vôla... :)

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.