189. kolo (ďalšie kolo 30.11.2009)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Máme 1 novinku, je to skupina AGATANGEL. Vypadáva kapela audience*. V ďalšom kole sa stretneme 30.11.2009.

A mám tu ešte ponuku pre všetkých, ktorí by sa radi realizovali v oblasti aranžovania piesní. Mladý muž menom Miro, ktorý sa venuje skladaniu piesní, ale nemá kapelu, by rád ponúkol svoju pieseň, aby ju niekto prerobil alebo hrával. Viac info získate na jeho maile olga_mei@hotmail.com.

ROZHOVOR s kapelou AGATANGEL

Agatangel.jpg
Stručne pár vetami predstav vašu kapelu (odkiaľ ste, aký štýl hráte, zostava kapely ...).

Gospelová skupina AGATANGEL vznikla vo februári 2008. Pôsobíme v Slavkovciach, okr. Michalovce. Sme poprocková kapela. Čo sa týka zostavy, tak je nás 6 hudobníkov (bicie, basgitara, 2 klávesy, el. gitara, akust. gitara – a zbor -15 spevákov. Sme vo vekovom rozhraní od 2 do 40 rokov. V našej kapele hráme spolu Rómovia i nerómovia, ide nám najmä o aktivizáciu mládeže a chceme poukázať nato, že Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi.

Koľko koncertov ste už odohrali?

V súčasnosti máme za sebou rôzne vystúpenia (doprevádzali sme liturgie v chrámoch, mali sme samostané koncerty, zúčastnili sme sa rôznych prehliadok cirk. zborov, hrali sme aj výchovné koncerty pre školy, do ktorých sme zaradili aj súčasné moderné piesne – Desmod-Pár dní, Z. Smatanová – Nekráčaj predomnou a i.) Čo sa týka počtu, tak za rok 2008 sme mali asi 25 akcií a za rok 2009 je to zatiaľ 28 vystúpení.

Ktoré z koncertov vám najviac utkveli v pamäti?

Najradšej si spomíname na náš samostatný koncert v MsKS Michalovce pod názvom 1.ROK SPOLU –február 2008, koncert, ktorý sme mali na stretnutí gr.-kat. mládeže na BYSTREJ v júli 2009, výchovný koncert pre ZŠ Budkovce, Žbince, Iňačovce, okr. Michalovce. ...no jednoducho každé z našich vystúpení v nás nechalo odozvy a radi si na to spomenieme.

Aké nahrávky ste doteraz urobili?

V novembri 2008 sme nahrali naše prvé promo CD – Privítajme Pána... Okrem toho máme aj amatérske DVD nahrávky z našich koncertov. V prípade Vášho záujmu, môžeme a vieme poskytnúť. Momentálne sa chystáme –hľadáme čas -na nahrávanie nášho ďalšieho CD.

Ktoré piesne sú poslucháčmi na koncertoch najviac žiadané?

Je to rôzne. Záleží to od publika, no najviac sú žiadané rýchle, rytmické, tanečné piesne.

Prečo hráte práve kresťanskú hudbu?

Hudba nelahodí len uchu, ale aj srdcu. Hudba môže byť prostriedkom na zblíženie človeka s Bohom. Nám je najbližšia moderná hudba ... pop-rock a tak aj „Hráme a spievame na oslavu Boha“.

Myslíte si, že kresťanská kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Myslíme, že malo by to tak byť, alebo by to mali byť texty, v ktorých sa kresťanský zmysel dá nájsť (napr. Z.Smatanová – Nekráčaj predo mnou).

Čo tvorí základ vašich textov? O čom najradšej spievate?

My zatiaľ piesne väčšinou preberáme, upravujeme do „našej“ verzie, ale už sa rodia aj vlastné nápady. Na druhom CD by to už malo byť. Nemáme vyhranené, že o čom najradšej spievame. Pokiaľ je to text, ktorý má zmysel, tak nemáme čo riešiť.

Má podľa vás šancu kresťanská kapela osloviť neveriacich ľudí? Ak áno, ako?

Má, určite má. Šanca je stále. Myslíme si, že neverici človek sa skôr sústredí na hudbu a ak ho zaujme hudba, tak si začne všímať text a zamýšľať sa nad ním.

Hrávate aj na "svetských" koncertoch? Teda nie kresťanských akciách.

Áno, hrali sme aj na akciách, ktoré organizovali obce.

Čo pre vás znamená viera v Boha?

Možno počuli výrok: „Boh je pre mňa vzduch.“ ...a dá sa žiť bez vzduchu? Viera je pre nás „vzduch“, bez ktorého sa nedá žiť.

Čo chcete v hudbe dosiahnuť?

Chceme robiť to, čo nás baví a ohlasovať dobré posolstvo, čo vyplýva aj z nášho názvu – AGATANGEL zn. z gr. Dobrý posol.

Ktoré kresťanské kapely sa vám páčia?

Našim vzorom nielen v hudbe, ale aj v duchovnej oblasti je kapela F6.

Kde vás môžu vidieť a počuť vaši fanúšikovia v blízkej budúcnosti?

Práve v túto nedeľu 15.11.09 sme vystúpili na ekum. prehliadke cirk. zborov v Michalovciach. Najbližšie máme koncertovať pre ZŠ Bracovce - okr. Michalovce 20.11.09 (protidrogový koncert, na ktorom odohráme a zaspievame gosp. piesne, ale i moderné piesne. V doprovodnom slove poukazujeme nato, čo robíme radi, čo nás baví a ako „nezahrabávať“ talenty, ktoré máme v sebe).

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.