168. kolo (ďalšie kolo 03.11.2008)
Vitajte v ďalšom kole GosAmKy. Vypadáva kapela FANUEL, ktorá prekročila limit 10 kôl a novinkou je PLUTO 10 z Humenného.

ROZHOVOR s PLUTOM 10

Stručne sa pár vetami predstav(odkiaľ si, aký štýl hráš...)

Moje meno je Martin, inak hudbu tvorím pod menom Pluto 10. V minulosti som miestami hrával v kapele, ale momentálne na zostavu kapely, ktorá by sa naplno venovala príprave plnohodnotného koncertu, už nie je čas. Zatiaľ komplet hudbu robím sám a samozrejme, že s niektorými ľudmi spev. Ale nie je vylúčené, že v budúcnosti, ak Pán Boh dá, nejaký koncertík bude.Všetko záleží na tom, či bude čas a či sa piesne budú páčiť, a tak.....

Aké nahrávky si doteraz urobil?

Momentálne by malo vyjsť prvé kresťanské CD, ktoré je teraz ešte len v polovici a už teraz viem, že to bude čistý apríl. Teda, aby sme sa pochopili, nedržím nejaký hudobný štýl. Na CD by mali byť teda skladby od rockových balád cez klavírne balady, pop, až po tvrdé melodické gitarové skladby.

Prečo hráš práve kresťanskú hudbu?

Ja som nevyrastal v takej pravej, kresťanskej rodine a v podstate som bol dlho čistý ateista. No až som zázrakom uveril a to bolo také nádherné, že skladať texty a hudbu o niečom inom ako sú kresťanské hodnoty, náš Boh a Jeho Syn je úplná strata času. Myslím si, že hudbou a textami sa dá vyjadriť to, čo skutočne cítim určite presnejšie.

Myslíš si, že gospelová kapela musí mať kresťansky orientované texty?

Gospel je niečo, čo prináša posolstvo cez hudbu. Mladí ľudia, hlavne vo svete, skôr prijímajú nejakú správu cez hudbu, ktorá ich najskôr musí osloviť. Gospel teda vidím ako cestu,ktorá plní túto úlohu dokonale. Preto aj hudbu aj texty sa snažím tvoriť tak, aby prinášali posolstvo aj pre tých, ktorí ešte len hľadajú v živote skutočný poklad.

Čo tvorí základ tvojich textov? O čom najradšej spievaš?

O všetkom, čo stojí zato. Nie len o životných víťazstvách, ale aj o životných skúškach, pádoch a zlyhaniach. Chcem spievať hlavne pravdu o tom, ako aj kresťania majú svoje boje a nie vždy môžu byť na seba hrdí a samozrejme o milujúcom Bohu, ktorému som vdačný za to, čo pre mňa v živote urobil.

Čo pre teba znamená viera v Boha?

Viera v Boha je pre mňa základom môjho života. Pán Ježiš je moja skala, na ktorej sa snažím stavať môj život.

Čo chceš v hudbe dosiahnuť?

Nemám žiadne plány, hlavne chcem aby sa piesne páčili, a ak sa len jeden človek cez niektorú z nich vráti naspäť k Bohu budem sa ťešiť, že som si vybral správnu cestu, ako slúžiť Bohu.

Ktoré kresťanské kapely sa ti páčia?

Nebudem menovať, lebo každá z kresťanských kapiel je pre niekoho dobrá a dôležité je, že tvoria. Myslím si, že ich potrebujeme všetci, lebo nás nútia rozmýšľať nad tým, nad čím sme sa možno ešte nikdy nezamysleli. Jednoducho, je to dobré. Prajem požehnaný deň! Pluto 10

Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor nie je upravovaný, je presným prepisom odpovedí kapely.
Za gramatickú správnosť zodpovedá samotná kapela alebo interpret.